Kontakt

Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2

Španskih boraca 3

11070 Beograd

Telefon: +381 11 71 55 530

E-mail: lsg.serbia@coe.int

map