Održan treći okrugli sto o sektorskom posebnom stručnom usavršavanju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

15. Novembar 2022.

U cilju ispunjavanja obaveze propisane Zakonom o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (JLS) da se pripreme i sprovedu Sektorski posebni programi obuke (SPPO) za zaposlene u JLS za obavljanje poverenih poslova JLS iz delokruga jednog organa državne, Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ je pružio tehničku pomoć za četiri ministarstva (raniji nazivi Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture).

Tim povodom, treći okrugli sto o sektorskom posebnom stručnom usavršavanju zaposlenih u JLS održan je 14. novembra 2022. u Beogradu. 

Na okruglom stolu predstavljeni su dosadašnji rezultati, a predstavnici tri ministarstva - Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva za turizam i omladinu, Ministarstva prosvete predstavili su svoja iskustva u primeni SSPO i razmenili ih sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

Pored predstavnika ovih ministarstava, okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS (Savet), Stalne konferencije gradova i opština, Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) i Programa.

Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja priprema i razvija Savet, u saradnji sa NAJU, a sprovodi ga jedinica lokalne samouprave koja može odlučiti da ga sprovede samostalno ili da njegovo sprovođenje poveri Nacionalnoj akademiji ili drugom sprovodiocu obuka u skladu sa Zakonom.

Program je pružio podršku u sprovođenju analize potreba za obukom i pripremu SPPO-a za inspekcije u JLS u oblasti sporta, obrazovanja, turizma i građevinarstva.

Sva četiri ministarstva akreditovala su svoje SPPO. Tokom 2021. i 2022. godine u organizaciji Programa ukupno je održano 20 SPPO vebinara kojima je prisustvovao 421 učesnik.

Sektor za stručno usavršavanje, MDULS, je takođe predstavio SPPO za matičare i SPPPO za zaposlene u JLS koji obavljaju poslove ažuriranja jedinstevnog biračkog spiska, koji su u nadležnosti MDULS, a čija priprema i sprovođenje je podržano od strane Programa.