Održana Međunarodna konferencija o upravljanju ljudskim resursima

22. Septembar 2022.

Međunarodna konferencija o upravljanju ljudskim resursima, na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati u modernizaciji službeničkog sistema i dalji koraci u reformi javne uprave u Srbiji, održana je u Beogradu 20. septembra 2022. u organizaciji programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština.

Uvodna izlaganja održali su Nadia Ćuk, zamenik šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu, Alina Tatarenko, šefica Odseka za demokratsko upravljanje, Savet Evrope (putem video linka), Martin Klaucke, šef Operacija 2, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Sanja Putnik, pomoćnica ministra,Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Nikola Tarbuk, generalni sekretar, Stalna konferencija gradova i opština.

Učesnicima konferencije predstavljen je i „alat“ Saveta Evrope za upravljanje ljudskim resursima (ULJR) koji se sastoji od uputstava za izradu opisa poslova, zapošljavanja, ocenjivanja, upravljanja učinkom i rodne perspektive u modernom ULJR sistemu.

Jonathan Barber, ekspert Savet Evrope istakao je da je novi alat za upravljanje ljudskim resursima, dokument, koristan za unapređenje sistema upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru.

Donošenjem Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 2016. godine uspostavljena su osnovna načela karijernog službeničkog sistema za zaposlene koji rade u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Time su postavljene osnove za uvođenje modernog sistema upravljanja ljudskim resursima

Da bi građani bili zadovoljni uslugom koju pruža javna administracija potrebno je da se vodi računa o zaposlenima koji pružaju te usluge, o njihovim veštinama i kvalifikacijama, od čega zavisi i njihov učinak kao i kvalitet usluga koje pružaju građanima.

Poseban značaj ovo ima za lokalnu administraciju koja je najviše u kontaktu sa građanima, zbog čega je 50 opština i gradova konkurisalo i dobilo podršku projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ kroz „pakete podrške“. U okviru „paketa podrške“, pružena im je stalna ekspertska podrška kako bi opštine i gradovi uveli moderan službenički sistem, unapredili rad u skladu sa zakonima Republike Srbije, a po ugledu na moderne evropske administracije.

Na konferenciji je ocenjeno da su napravljeni značajni koraci u modernizaciji lokalnih samouprava koje su dobijale pakete podrške te da je njihovo iskustvo dragoceno i za ostale opštine u Srbiji.

Zajednički napor svih partnera je da se upravljanje ljudskim resursima u Srbiji modernizuje u skladu sa vrednostima i standardima koji postoje u zemljama Evropske unije, za dobrobit građana i privrede.