Uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope do jake i efikasne javne uprave u Srbiji

21. Novembar 2022.

Korenite promene su napravljene u radu lokalnih samouprava kada je reč o ljudskim resursima, odnosno načinu i organizaciji rada lokalnih službenika, njihovim kompetencijama i veštinama i treba da se nastavi u tom pravcu, ocenjeno je na konferenciji povodom završetka četvorogodišnjeg Programa Evropske unije (EU) i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ koji je Savet Evrope sprovodio u Srbiji od 2018. godine, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Konferencija je održana 17. novembra 2022. u Beogradu.

Uvodna obraćanja na konferenciju povodom završetka Programa, održali su Tobias Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu, Maja Mačužić Puzić, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Martin Klauke, šef Operacije II Delegacije EU u Srbiji, Alina Tatarenko, šef Odeljenja demokratskog upravljanja, Savet Evrope, Dejan Miletić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

Šef misije Saveta Evrope (SE) u Srbiji Tobias Flesenkemper rekao je da je u ovoj fazi projekat bio fokusiran na praksu i na sprovođenje svih promena kako bi javna uprava bila što efikasnija.

Savet Evrope je uključen u proces jačanja lokalne samouprave jer postoje standardi u oblasti javne uprave koje želimo da poštujemo. Jačanje lokalne samouprave znači osnaživanje ljudi koji su zaposleni u lokalnim institucijama i unapređenje ljudskih prava svih građana“, naveo je Flesenkemper.

On je dodao i da je ovaj projekat pokazao kako je partnerstvo ključno, a pogotovo partnerstvo između različitih nivoa vlasti i organizacija koje su posvećene evropskom cilju Srbije. Prema njegovim rečima, šta god da se dogodi u političkoj sferi, evropsko jedinstvo je uvek rešenje i pravi odgovor. „Težimo razvoj demokratskog sistema za sve naše građane zasnovanog na evropskim vrednostima”, naveo je šef misije SE u Srbiji.

Jaka i efikasna javna uprava koja je na usluzi građanima jedna je od osnovnih vrednosti Evropske unije i zbog toga reforma u ovoj oblasti spada u jedno od najvažnijih pitanja na putu Srbije ka EU“, rekao je Martin Klauke, šef Operacija II Delegacije EU u Srbiji. i dodao da jaka državna uprava na lokalnom nivou znači efikasno sprovođenje javnih politika koje su bitne za kvalitet života građana.

Reforma znači kreiranje poverenja, kredibiliteta, odgovornosti i servisa za građane. Loklani nivo je posebno važan, jer se tamo stvari događaju, tamo građani dolaze u kontakt sa javnom upravom, tu se sprovode odluke i politike”, naveo je Klauke. Dodao je i da je zbog toga EU posvećena upravi jačanju kapaciteta javne uprave na loklanom nivou i da je posebna pažnja EU usmerena na ulaganje u ljude i zaposlene u lokalnoj administraciji.

Da bismo imali jaku javnu upravu na lokalnom nivou potrebni su kvalitetni ljudi, odnosno nezavisni i kvalifikovani eksperti koji su sposobni da budu saveznici građana i da na pravi način sprovode javnu politiku i služe kao servis građana“, rekao je Klauke.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić istakla je da su ključ svih reformskih procesa ljudi i navela da stalno ulaganje u ljudske resurse doprinosi sveobuhvatnoj reformi javne uprave, kao jednom od prioriteta Vlade Republike Srbije, ali i bitnom preduslovu pristupanja EU.

Efikasna javna administracija vodi ka kvalitetnijem pružanju usluga građanima i privredi, smanjenju korupcije i većem poverenju građana u upravu, ali nije moguće bez kvalifikovanih i kompetentnih državnih službenika, na svim nivoima vlasti“, naglasila je ona i dodala da razvoj modernog službeničkog sistema zahteva kontinuiran strateški pristup i treba da bude zasnovan na znanjima i veštinama zaposlenih.

Prema njenim rečima, Ministarstvo je, zajedno sa partnerima na ovom programu, naporno radilo na unapređenju upravljanja ljudskim resursima i izgradnji kapaciteta za stručno usavršavanje službenika u svim gradovima i opštinama u Srbiji.

Alina Tatarenko, šefica Odeljenja demokratskog upravljanja Saveta Evrope istakla je da je Centar za ekspertizu SE radio na raznim projektima u 27 zemalja EU bavi reformom javne uprave koja se, prema njenim rečima, nikada ne završava jer „uvek postoji nešto što je potrebno unaprediti i u razvijenim zemljama“.

Ona je podsetila da će jačanje upravne veštine i kapaciteta u lokalnoj samoupravi biti moguće primeniti 12 načela dobrog upravljanja Saveta Evrope.


U nastavku konferencije predstavljeni su najvažniji rezultati ostvareni tokom realizacije projektnih aktivnosti. U tri panela, predstavnici državnih institucija i lokalnih samouprava razgovarali su o značaju reforme javne uprave i o održivosti promena koje su se desile u saradnji sa Programom.

Uz podršku Programa uveden je sistem kompetencija za državne službenike u lokalnim samoupravama. Od ove godine primenjuje se Uredba Vlade Srbije o određivanju kompetencija za rad državnih službenika, dokument nastao u saradnji MDULS i Programa, koji definiše niz ponašajnih i funkcionalnih kompetencija zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

U okviru Programa 50 lokalnih samouprava imalo je direktnu podršku konsultanata Saveta Evrope u razvijanju funkcija upravljanja ljudskim resursima što je rezultiralo podizanjem nivoa učinka u ovim lokalnim samoupravama za 20 odsto.

Važna komponenta Programa je i rad na unapređenju sistema stručnog usavršavanja lokalnih službenika koji je rađen u saradnji sa NAJU i Savetom za stručno usavršavanje MDULS. Lokalne samouprave su, kroz ovaj Program, dobile bespovratna sredstva za unapređenje rada pa su tako 33 opštine, kroz grantove, dobile više od 300.000 evra.

Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, realizovan je od 2018. do 2022. godine i vredan je 4 miliona evra.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. stavljena je i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.