Infografik: koje potrebe za stručnim usavršavanjem imaju zaposleni u lokalnim samoupravama

20. Jun 2020.

Analiza potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, koju je Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ sproveo u periodu maj-jun 2020. godine, ukazala je da stručno usavršavanje zahteva kontinuiran stručni pristup kao i posvećivanje još veće pažnje izgradnji kapaciteta zaposlenih i rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave.

Podaci dobijeni analizom pomoći će da se podigne nivo efikasnosti i stručnosti zaposlenih i da se poboljša kvalitet usluga za građane i privredu. 

Zaposleni u 47 gradova i opština u kojima je sprovedena analiza najviše su zainteresovani da se stručno usavršavaju u sledećim oblastima:

  • primena propisa i to za sticanje znanja o opštem upravnom postupku,
  • za unapređenje veštine komunikacije,
  • razvoj digitalnih veština u oblasti korišćenja baze podataka,
  • obuku za predavača.

U oblasti dobre uprave najviše interesovanja zaposleni su pokazali za temu elektronske uprave kao i za radne odnose u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

U čemu još zaposleni u lokalnoj administraciji žele da se usavršavaju, pronaći ćete u infografiku u
kategoriji "Downloads".