Održana konferencija „Sistem upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“

21. Septembar 2021.

Da bi lokalne samouprave u Srbiji mogle na kvalitetan i efikasan način da odgovore na zahteve građana potrebno je dalje razvijati sistem upravljanja ljudskim resursima i tako doprineti razvoju modernog službeničkog sistema zasnovanog na znanju i veštinama zaposlenih. One lokalne samouprave koje ulažu u razvoj funkcije upravljanja ljudskim resursima u znatnoj meri su podigle nivo efikasnosti svog rada.

Ovo je glavni zaključak konferencije „Sistem upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koja je organizovana u okviru Programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ 21. septembra 2021. godine u hotelu „Metropol“ u Beogradu.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici 50 lokalnih samouprava u kojima su implementirani „Paketi podrške“, a uvodnim izlaganjima otvorili su je predstavnici Kancelarije Saveta Evrope, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalne konferencije gradova i opština.

„Ljudski resursi u lokalnoj samoupravi imaju presudan uticaj na funkcionalnost organizacije i njenu efikasnost. Kada su zaposleni zadovoljni, kompetentni, osposobljeni, kada imaju  jasnu sliku o svojim pravima i obavezama kao i predstavu o tome kako mogu da napreduju, tada je i organizacija koju oni čine mnogo efikasnija u celini“,  rekao je Aleksandar Jovanović, menadžer Programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“.


„Bez pravih ljudi na pravom mestu u pravo vreme, koji su motivisani, spremni i kvalifikovani, ne može biti efikasne javne uprave i zato su profesionalizacija i zapošljavanje zasnovano na zaslugama u centru našeg rada“, rekao je Martin Klauke, šef operacija 2 u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji.


Na konferenciji je predstavljen i rezultat merenja učinka upravljanja ljudskim resursima i to tako što je, kroz praćenje određenih parametara, ovaj učinak upoređivan u 50 lokalnih samouprava koje su imale podršku Programa i u 20 koje nisu bile deo aktivnosti Programa. U opštinama i gradovima koje su dobile podršku, čak je za 20 odsto poboljšan kvalitet rada zaposlenih, odnosno učinak upravljanja ljudskim resursima.