Uz podršku EU i Saveta Evrope do modernih lokalnih samouprava

17. Jun 2022.

U organizaciji zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” u Aranđelovcu je od 1-3. juna 2022. održana radionica o iskustvima, rezultatima i primerima dobre prakse u primeni paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u 50 jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Trodnevnoj radionici prisustvovali su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nacionalne akademije za javnu upravu, Stalne konferencije gradova i opština i predstavnici iz 36 lokalnih samouprava koje su uključene u program. 

Donošenjem Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 2016. godine uspostavljena su osnovna načela karijernog službeničkog sistema za službenike koji rade u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Time su postavljene osnove za uvođenje modernog sistema upravljanja ljudskim resursima.

Lokalni službenički sistem postavljen je na istim ili sličnim osnovama kao državni službenički sistem, što omogućuje dalju reformu javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Program je obezbedio pakete podrške opštinskim i gradskim upravama za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima koje se sprovode u 50 lokalnih samouprava širom Srbije u cilju unapređenja upravljanja ljudskim resursima i podrške uspostavljanju savremenog sistema javnih službenika zasnovanog na kompetencijama, znanju i veštinama zaposlenih. 

Ocenjeno je da su napravljeni značajni koraci u lokalnim samoupravama koje su dobijale pakete podrške te da je njihovo iskustvo dragoceno i za ostale opštine u Srbiji. Zajednički napor svih partnera u programu je da se upravljanje ljudskim resursima u Srbiji modernizuje u skladu sa vrednostima i standardima koji postoje u zemljama Evropske unije. 

Da je program uspešno implementiran u okolnostima pandemije, potvrđuje i povećan indeks učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 20 procenata.

Rezultati opština ovih koje su danas ovde, koje su bile deo paketa podrške je značajno bolji i značajno je veći u odnosu na ove koje nisu dobile podršku. To se vidi i kroz njihov rad, kroz funkcije ocenjivanja, planiranja posebnih programa stručnog usavršavanja, planiranja obuka za svoje kolege, pravljenja kadrovskih planova. Kroz rad sa njima, to se vidi na terenu i oseća se u njihovom radu, ocenio je Aleksandar Jovanović, program menadžer. 

U Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021-2025 predviđene su aktivnosti koje se odnose na razvijanje okvira kompetencija za zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.Ovim novinama stvaraju se uslovi da se i na lokalnom nivou unapredi upravljanje ljudskim resursima - postupak zapošljavanja i sistem ocenjivanja, odnosno vrednovanja radnog učinka svakog zaposlenog.

Taj sistem nije lak i trebaće dosta vremena da se on u potpunosti primeni u lokalnim samoupravama uz podršku donatorske zajednice, Evropske unije i Saveta Evrope. On vodi ka jednom od najtransparentnijih sistema upravljanja ljudskim resursima u kome rade najbolji ljudi, koji dokazano, u svojoj biografiji, u svom radu imaju kvalitet i dokazanu kompetenciju da se bave određenim poslom. Takođe, kompetencije će služiti za merenje učinka zaposlenih u lokalnim samoupravama i za njihovo dalje usavršavanje, istakao je Jovanović. 

Prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava dodeljeni su sertifikati za njihovu posvećenost i učešće u reformskom procesu i dosadašnjem radu na programu.

Ocenjeno je da podizanje svesti o značaju upravljanja ljudskim resursima, na osnovu kompetencija zaposlenih na lokalnom nivou, treba da bude jedan od najvažnijih ciljeva u budućnosti kao deo procesa reforme javno službeničkog sistema, u izgradnji moderne, efikasne i stručne javne uprave u korist svih građana i privrede.

Program “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.